Razvoj spletnih strani

Vizijo celotnih rešitev na področju multimedije v sodelovanju z Desetka.si uresničujemo tudi z izdelavo spletnih strani in trgovin.

Naši strokovnjaki obvladajo področja razvoja HTML in CSS, Javascript (React ali Vue), Python oziroma Pythnoski framework Django, WordPress, Android, IOS ter grafično oblikovanje delnih ali celostnih rešitev.

Področja razvoja

Spletne strani in trgovine v CMS  

Razvoj spletnih strani z urejevalniki spletne vsebine (Content management system) kot sta WordPress in WooCommerce dodatek za spletne trgovine.

Spletne strani/aplikacije po meri  

Razvoj spletnih strani, spletnih sistemov in urejevalnikov vsebine po meri. Varne in zanesljive spletne strani razvijamo s pomočjo programskega jezika Python in najbolj aktualnih spletnih tehnologij kot na primer VueJS.

Hibridne mobilne aplikacije

Z razvojem hibridnih mobilnih aplikacij želimo doseči najboljše razmerje med funkcionalnostmi in ceno. Hibridne mobilne aplikacije so primerne za razvoj prototipov, enostavnih aplikacij in pa MVP-jev (Minimum viable product).